Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło


Nie zapomnij o kolejnej edycji (kliknij przycisk) obserwuj nas na Google+

Regulamin

Regulamin Konkursu Informatycznego „Simba 3D L.O.G.O” – IV edycja

 

I. Wstęp

Konkurs informatyczny organizowany jest przez firmę ERI Software z siedzibą w Prusach gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Termin rozpoczęcia konkursu to 14 luty 2015 roku. Ostateczny termin składania swoich prac to 31 Kwiecień 2015.

 

II. Cele

1. Rozwijanie wiedzy informatycznej wśród młodzieży.

2. Promowanie uczniów wyróżniających się uzdolnieniami informatycznymi.

3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

 

III. Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą brać indywidualnie uczniowie klas I, II i III Gimnazjum oraz III,IV,V,VI Szkoły podstawowej. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgoda na postanowienia niniejszego regulaminu i zgłoszenie do konkursu za pomocą formularza na stronie internetowej www.erisoftware.pl/konkurs

3. Uczestnik zgłasza się samodzielnie do konkursu oraz informuje nauczyciela prowadzącego zajęcia z informatyki

4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową, dotyczące zakwalifikowania uczestników do konkursu, przyznania miejsc, punktów i nagród są ostateczne.

5. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 

IV. Organizacja Konkursu

1. Konkurs składa się z jednego etapu

2. W konkursie startują uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Szkoła podstawowa
 • Gimnazjum

2. Uczniowie nadsyłają prace wykonane w programie „Simba 3D – wersja 1.x”.

3. Program napisany za pomocą oprogramowania „Simba 3D” nie może liczyć więcej niż 2000 wierszy(programu). Dodatkowo wskaźnik oceny ilości komend musi być mniejszy od 500. Wskaźnik widoczny jest w oknie edycji programu „Simba 3D”. Program wylicza go na podstawie ilości wierszy oraz ilości poleceń w jednym wierszu.

4. Uczestnik konkursu musi wykonać pracę samodzielnie bez pomocy osób trzecich.

5. Uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace konkursowe w jednej z następujących kategorii:

 • Instrumenty muzyczne
 • Nowoczesna architektura
 • Polskie wynalazki
 • Transport, Lokalizacja i Logistyka

6. Wykonany program powinien wykorzystywać polecenia rysowania w 3 wymiarach. Polecenia Lewo/Prawo, Góra/Dół

7. Prace nadesłane po terminie są automatycznie odrzucane.

8. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o przebiegu konkursu.

9. Uczestnik konkursu poprzez akceptację niniejszego regulaminu zezwala na publikację swojej pracy przez firmę ERI Software zarówno na stronach internetowych jak i w innej formie. Organizator konkursu deklaruję umieszczanie informacji o autorze nadesłanej pracy.

 

V. Zasady oceny prac

1. Za prawidłową ocenę rozwiązań zadań konkursowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

2. Każda praca jest oceniana ze względu na:

 • pomysł
 • sposób wykonania
 • stosowanie zaawansowanych składni takich jak pętle, procedury, zmienne
 • komentarze opisujące funkcje programu
 • czytelność programu

3. Rozwiązania niezgodne z regulaminem, a w szczególności niesamodzielne, nie są oceniane i powodują dyskwalifikacje uczestnika.

4. Firma ERI Software zobowiązuje się do monitorowania internetu w celu wykrycia prób zlecania wykonania prac konkursowych osobom trzecim.

 

VI. Komisja Konkursowa

Siedzibą Komisji Konkursowej jest ERI Software w Prusach gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Do zadań komisji konkursowej należą:

1. Opracowanie tematu konkursu.

2. Przygotowanie zawodów od strony organizacyjnej i technicznej.

3. Ocena prac i wyłonienie zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone 11 maja 2015 na stronie organizatora http://www.konkurs.erisoftware.pl

4. Powiadomienie uczestników o wynikach.

5. Wydanie zwycięzcom dyplomów i nagród.

 

VII. Uprawnienia i nagrody

2. Dla najlepszych uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych.